Informacja o błędzie
Wystąpił błąd podczas wykonywania zapytania SQL!
Odpowiedź MySQL: Got error 'empty (sub)expression' from regexp